Blog

Dag van de BHV

Elke eerste maandag van november is het de Dag van de BHV. Wij vragen om aandacht voor de inzet van alle bedrijfshulpverleners in Nederland. Grijp deze kans voor je organisatie aan om te laten merken hoe belangrijk BHV is.

Thema 2022: ‘Werk, thuis, op straat: hoe veilig ben jij?’

De Dag van de BHV kent ieder jaar een thema dat de rode draad vormt voor de verschillende uitingen en activiteiten.

Dit thema haakt in op de nieuwe balans na corona; steeds meer bedrijven blijven hybride werken, dit raakt de driehoek thuis, werk en op straat. Ook in relatie tot veiligheid, bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid.

Corona heeft ons in de afgelopen twee jaar voor uitdagingen gesteld. Ook met betrekking tot onze werkomgeving. Voor zover mogelijk heeft een groot deel vanuit huis gewerkt en ook nu het virus geen directe bedreiging meer vormt blijft men gedeeltelijk vanuit huis werken. Steeds meer organisaties kiezen dus voor hybride werken, maar hoe doen we dat veilig en gezond?

Het thema dit jaar stelt deze vraag aan de orde, want veilig willen we allemaal zijn, zowel thuis als op het werk en ook op straat. En gezien het feit dat we altijd even op de professionele hulptroepen van politie, brandweer en ambulance moeten wachten, is het een geruststellend idee dat er BHV’ers zijn, die in deze cruciale mintuten in actie komen.

BHV’er van het jaar 2022

Gelijktijdig met de Dag van de BHV, wordt ook bekend gemaakt wie de BHV’er van het jaar 2022 is. De kandidaten voor deze eretitel zijn onlangs bekend gemaakt op de website van Dag van de BHV.

De onafhankelijke vakjury kiest volgens een officiële procedure de ‘BHV’er van het Jaar’ 2022. Omdat we in 2021 een ‘oeuvreprijs’ hebben uitgereikt, wil de jury in 2022 graag een ‘incidentenprijs’ uitreiken. Daar wordt in de criteria rekening mee gehouden. Op maandag 7 november wordt landelijk bekendgemaakt wie deze eretitel, de award en de geldprijs in ontvangst mag nemen.