Vind hier antwoord op al jouw ‘brandende’ vragen!

Algemeen

 • Wat is BHV?

  BHV staat voor bedrijfshulpverlening en verwijst naar de maatregelen die een bedrijf of organisatie neemt om in geval van nood hulp te bieden aan medewerkers en andere personen binnen het gebouw of terrein. Een BHV’er is een bedrijfshulpverlener die speciaal is opgeleid om eerste hulp te verlenen, adequaat te reageren op een beginnende brand en te weten hoe te handelen bij een noodzakelijke ontruiming.

 • Welke BHV cursus is het meest geschikt voor mij (of mijn medewerker)?

  De ideale BHV cursus hangt af van je toekomstige rol binnen de organisatie. Als je een nieuwe bedrijfshulpverlener wordt en nog geen ervaring hebt met BHV trainingen, dan past de basiscursus het beste bij jou. Als je al over een BHV diploma beschikt en deze wilt verlengen, dan is de herhalingscursus de aangewezen optie. Houd er rekening mee dat bepaalde bedrijfstypen specifieke eisen kunnen stellen aan de vaardigheden van een BHV’er. In dergelijke situaties kunnen wij een op maat gemaakte training aanbieden om aan deze specifieke behoeften te voldoen.

 • Moet er BHV aanwezig zijn?

  Ja, volgens de wet ben je verplicht om BHV’ers in dienst te hebben, tenzij je een eenmanszaak hebt waarbij er geen andere personen in het bedrijf aanwezig zijn, zoals klanten of schoonmakers.

 • Hoeveel bedrijfshulpverleners heb ik nodig?

  Het benodigde aantal BHV’ers wordt vastgesteld op basis van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een wettelijk verplicht document dat je voor jouw onderneming moet opstellen.

 • Wat is de geldigheidsduur van het BHV-certificaat?

  Het BHV-diploma is telkens één jaar geldig en kan vervolgens verlengd worden via de BHV Herhalingscursus. Wij bieden ook BHV Herhaling met E-learning aan. Bij deze optie bestudeer je de theorie thuis en neem je deel aan een van onze praktijkdagen in jouw omgeving.

 • Waarom zou je wel of niet kiezen voor E-learning?

  Als je er geen probleem mee hebt om de theorie zelfstandig door te nemen, kan E-learning wellicht geschikt zijn voor jou. Hierdoor hoef je minder tijd vrij te maken van je werk. Als je echter de voorkeur geeft aan klassikaal onderwijs onder begeleiding van een deskundige docent, dan kun je beter kiezen voor een mondelinge cursus.

 • Op welk moment ben je verplicht om een Hoofd BHV aan te stellen?

  Als werkgever moet je volgens de Arbowet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat BHV’ers hun taken deskundig kunnen uitvoeren. Je kunt deze verantwoordelijkheid overdragen door een Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlener aan te stellen, die de beleidsmatige aspecten van de Bedrijfshulpverlening uitvoert en omzet in concrete maatregelen.

 • Moet ik een AED-apparaat in mijn bezit hebben?

  Nee, dit is niet verplicht, maar het is wel aan te raden. Als een AED binnen drie minuten na een hartstilstand wordt gebruikt, kan dit de overlevingskans van het slachtoffer met 70% vergroten. Elke minuut later neemt de kans op overleving met 10% af. Dus hoe sneller er gereanimeerd kan worden met behulp van een AED, hoe groter de kans op overleving is.

 • Welke taken heeft een BHV'er?

  Een BHV’er (bedrijfshulpverlener) heeft taken zoals het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het bestrijden van brand, het evacueren van personen, het melden van ongevallen en incidenten, het beheersen van noodsituaties en het ondersteunen van professionele hulpverleners.

Vragen over de cursussen

 • Hoelang duurt een BHV basis?

  De BHV Basis cursus duurt 2 dagen (4 dagdelen) en de jaarlijkse herhaling neemt 1 dag (2 dagdelen) in beslag.

 • Moet ik de BHV basis cursus herhalen?

  Volgens de wet dien je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op peil te houden en dit dient ook te worden geregistreerd. Het exameninstituut NIBHV eist dat een BHV’er elk jaar een Herhalingscursus BHV volgt om up-to-date te blijven. De diploma’s, certificaten en legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

 • Moet ik de cursus herhalen?

  Het certificaat is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur te verlengen, is het aan te raden om jaarlijks de cursus te volgen. Tijdens deze lessen worden de onderwerpen herhaald en kan worden aangetoond dat u nog steeds een bekwaam Eerste Hulpverlener voor kinderen bent.

 • Hoe lang duurt een BHV cursus?

  Een basis BHV cursus duurt gemiddeld 2 dagen en een herhaling BHV cursus duurt meestal 1 dag. De exacte duur kan verschillen per opleider en het type cursus. Bij VTB Training en Opleiding bieden we ook cursussen in dagdelen of in de avond, zodat iedereen aanwezig kan zijn!

 • Wat is het verschil tussen de BHV- en EHBO-cursussen?

  Als BHV’er leer je hoe je een beginnende brand moet bestrijden, noodzakelijke eerste hulp moet verlenen, een gebouw moet ontruimen en hoe je moet communiceren met professionele hulpdiensten. Bij een EHBO-cursus wordt er niet geoefend op het onderdeel brandbestrijding en ontruiming. Een EHBO-training richt zich veel meer op levensreddende eerste hulp en het verzorgen van verwondingen.

 • Wat is het verschil tussen de BHV basis en BHV basis + E-learning cursussen?

  Inhoudelijk is er geen verschil tussen beide cursussen. Het verschil zit hem in de manier waarop de stof wordt aangeboden. Bij de dagcursus wordt de stof klassikaal behandeld door professionele docenten, zowel het theoretische als het praktische gedeelte. Bij de E-learning cursus doorloop je de theoretische stof zelfstandig en train je alleen de praktijkoefeningen klassikaal. Bij de dagcursus duurt de cursus twee dagen, terwijl bij de E-learning cursus slechts één dag nodig is.